Điều kiện cấp chứng nhận

Tại các Tổ chức và Doanh nghiệp
Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ Chất lượng Giáo dục 
ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin cấp Chứng nhận

Đơn vị cấp chứng nhận

Chứng nhận được công nhận

Hỗ trợ trực tuyến

Giấy chứng nhận chỉ được cấp sau khi học viên hoàn thành các khóa học thuộc lĩnh vực sau: CNTT; Thiết kế - Nhiếp ảnh; Sale - Marketing; Kinh doanh khởi nghiệp; Phát triển cá nhân; Ngoại ngữ.
Học viên phải hoàn thành bài Test cuối khóa đạt trên 80% do Ehub đưa ra.
Hoàn thành khóa học Online hoặc Offline do Ehub tổ chức.